โปรแกรมทัวร์
COZY MALAYSIA GENTING KUL PUTRA
รหัสทัวร์ : HB-SPHZ-M1
ชื่อทัวร์ : COZY MALAYSIA GENTING KUL PUTRA
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
วันที่เดินทาง

กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2566