โปรแกรมทัวร์
GRANDZ MALAYSIA CAMERON GENTING MALACCA KUALA LUMPUR
รหัสทัวร์ : HB-SPHZ-M3
ชื่อทัวร์ : GRANDZ MALAYSIA CAMERON GENTING MALACCA KUALA LUMPUR
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
วันที่เดินทาง

กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2566