โปรแกรมทัวร์
GENTING HIGHLAND DISCOVERY
รหัสทัวร์ : HB-SPHZ-M7
ชื่อทัวร์ : GENTING HIGHLAND DISCOVERY
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
วันที่เดินทาง

กรกฎาคม - ธันวาคม 2566