โปรแกรมทัวร์
ดานัง ฮอยอัน เว้ (พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน)
รหัสทัวร์ : HB-VZD2
ชื่อทัวร์ : ดานัง ฮอยอัน เว้ (พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน)
สายการบิน : Vietjet Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
วันที่เดินทาง

มกราคม - ตุลาคม 2566