โปรแกรมทัวร์
ดานัง ฮอยอัน เว้ (พักบาน่าฮิลล์)
รหัสทัวร์ : HB-VZD4
ชื่อทัวร์ : ดานัง ฮอยอัน เว้ (พักบาน่าฮิลล์)
สายการบิน : Vietjet Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 13,899 บาท
วันที่เดินทาง

มีนาคม - ตุลาคม 2566