โปรแกรมทัวร์
ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์
รหัสทัวร์ : HB-FDH1
ชื่อทัวร์ : ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 14,899 บาท
วันที่เดินทาง

สิงหาคม - ตุลาคม 2566