โปรแกรมทัวร์
ฮ่องกง กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : HB-CXH3
ชื่อทัวร์ : ฮ่องกง กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง
สายการบิน : Cathay Pacific
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,899 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2566