โปรแกรมทัวร์
ฮ่องกง ไหว้พระ8วัดดัง
รหัสทัวร์ : HB-CXH4
ชื่อทัวร์ : ฮ่องกง ไหว้พระ8วัดดัง
สายการบิน : Cathay Pacific
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 21,899 บาท
วันที่เดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2566