โปรแกรมทัวร์
SEOUL KOREA เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง
รหัสทัวร์ : HB-KXJ30
ชื่อทัวร์ : SEOUL KOREA เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
วันที่เดินทาง

กรกฎาคม - ตุลาคม 2566

รายละเอียดทัวร์

อินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านฮงแด – โซล – ศูนย์โสมรัฐบาล – Hogaenamu Herb

พระราชวังเคียงบกกุง – คลองชองกเยชอน – วัดโชเกซา – ช้อปปิ้งปลอดภาษี Duty Free – ย่านเมียงดง

N Seoul Tower – ตลาดกวางจัง – ร้านสมุนไพร Red Pine – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก

Hyundai – Premium Outlet – Local Super Market