โปรแกรมทัวร์
WELCOME AUTUMN เที่ยวเกาหลี BUSAN YEOSU
รหัสทัวร์ : HB-KBX29
ชื่อทัวร์ : WELCOME AUTUMN เที่ยวเกาหลี BUSAN YEOSU
สายการบิน : Air Busan
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 17,888 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม 2566

รายละเอียดทัวร์

ปูซาน – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ – ปราสาทเอมิ – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำซุนชอ – LF Square

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – เกาะโอดองโด – Ocean View Café – สวนประติมากรรม Yeosu Art land 

พิพิธภัณฑ์ Trick Eye – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู – อุทยานอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง – เมืองปูซาน

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล

วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ถนนนัมโพดง – ตลาดปลาจากัลซี – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

ซงโดสกายวอล์ค – Local Super Market