โปรแกรมทัวร์
KOREA AUTUMN เกาหลี เกาใจ ใบไม้เปลี่ยนสี
รหัสทัวร์ : HB-VICN53XJ-1
ชื่อทัวร์ : KOREA AUTUMN เกาหลี เกาใจ ใบไม้เปลี่ยนสี
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม 2566

รายละเอียดทัวร์

อินชอน – เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทําคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก

สวนฮานึล – ศูนย์เครื่องสําอาง – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – สมุนไพรโสมเกาหลี

สมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซู+กำแพงหิน – สมุนไพรฮอตเกนามู

หอคอยโซลทาวเวอร์ – DUTY FREE – ช้อปปิ้งย่านเมียงดง – ซุปเปอร์มาเก็ต