โปรแกรมทัวร์
WONDERFUL KOREA
รหัสทัวร์ : HB-WOS009-BX
ชื่อทัวร์ : WONDERFUL KOREA
สายการบิน : Air Busan
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2566

รายละเอียดทัวร์

อินชอน – DONGYANG BAKERY CAFÉ – หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง – PETITE FRANCE

ITALIAN VILLAGE – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – ร้านCOSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก

ตลาดทงแดมุน – ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – ARA CRUISE (BUFFET) –พระราชวังถ็อกซูกุง

บุกชอนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – โรงงานพลอยอเมทิส – ฮงแด

SUPER MARKET