โปรแกรมทัวร์
TRENDY BUSAN
รหัสทัวร์ : HB-TPS012-BX
ชื่อทัวร์ : TRENDY BUSAN
สายการบิน : Air Busan
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2566

รายละเอียดทัวร์

เมืองปูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ชองซาโพสกายวอล์ค – BLUELINE BEACH TRAIN

RENDEJAVOUS CAFÉ – HAEUNDAE BEACH – อุทยานแทจอนแด – BUNEZIA 

ศูนย์โสมรัฐบาล – LOTTE DUTY FREE – ช้อปปิ้งซอมยอนสตรีท – RED PINE

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – ศูนย์รวมเครื่องสำอาง – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – BUSAN TOWER

ถนนนัมโพดง – ตลาดปลาจากัลชี – LOTTE PREMIUM OUTLET – SUPERMARKET