โปรแกรมทัวร์
MISS YOU BUSAN
รหัสทัวร์ : HB-MUS010-BX
ชื่อทัวร์ : MISS YOU BUSAN
สายการบิน : Air Busan
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2566

รายละเอียดทัวร์

เมืองโพฮัง – โพฮังสเปซวอล์ก – จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการี – ตลาดชองฮา – หาดวอลโพ

83 TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – เมืองแทกู – ถนนทงซองโร – หมู่บ้านอซกล – วัดดงฮวาซา – เมืองปูซาน

วัดแฮดงยงกุงซา – ชองซาโพสกายวอล์ค – รถไฟสกายแคปซูล – หาดแฮอุนแด – ศูนย์รวมเครื่องสำอาง

ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – RED PINE – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ถนนนัมโพดง

ตลาดปลาจากัลชี – SUPERMARKET – LOTTE PREMIUM OUTLET