โปรแกรมทัวร์
AUTUMN IN HOKKAIDO ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ
รหัสทัวร์ : HB-JXJ69
ชื่อทัวร์ : AUTUMN IN HOKKAIDO ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดทัวร์

ฮอกไกโด – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – จุดชมวิว Silo Observatory – ออนเซ็น

ทะเลสาบโทยะ – กระเช้า Mt.Usu Ropeway – คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – Duty free – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย