โปรแกรมทัวร์
EASY GO HOKKAIDO ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ
รหัสทัวร์ : HB-JXJ70
ชื่อทัวร์ : EASY GO HOKKAIDO ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,888 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดทัวร์

ฮอกไกโด – เนินพระพุทธเจ้า – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกา – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

ทานุคิโคจิ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – คลองโอตารุ

เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – มิตซุยเอาท์เล็ท – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย(เต็มวัน)