โปรแกรมทัวร์
AUTUMN WITH YOU HOKKAIDO ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ โอตารุ
รหัสทัวร์ : HB-JXJ74
ชื่อทัวร์ : AUTUMN WITH YOU HOKKAIDO ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ โอตารุ
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 45,888 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

รายละเอียดทัวร์

เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – จุดชมวิว Silo Observatory – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน

ท่าเรือและโกดังอิฐแดง – เนินชมวิวฮาจิมันซากะ – นั่งกระเช้า Mt. Hakodate Ropeway

ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – สวนฟุกิดาชิ – Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี 

ศาลเจ้าฮอกไกโด – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (FREEDAY)