โปรแกรมทัวร์
ซุปตาร์.ซารังแฮโย
รหัสทัวร์ : HB-ICNTW0122
ชื่อทัวร์ : ซุปตาร์.ซารังแฮโย
สายการบิน : Tway
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
วันที่เดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2565

รายละเอียดทัวร์

โซลทาวเวอร์ ย่านฮงแด สะพานแขวนมาจังโฮซู เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พระราชวังเคียงบกกุง

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – ศูนย์เวชสำอาง ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

การทำข้าวห่อสาหร่าย – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส ซุปเปอร์มาร์เก็ต