โปรแกรมทัวร์
EASY SUNSHINE OKINAWA
รหัสทัวร์ : HB-OPH01
ชื่อทัวร์ : EASY SUNSHINE OKINAWA
สายการบิน : Peach Air
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - มีนาคม 2563 

รายละเอียดทัวร์

โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน – ศาลเจ้านามิโนอูเอะ

ชมปราสาทชูริ – หน้าผามันซาโมะ – การนั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย**