โปรแกรมทัวร์
เวียดนามใต้ ดาลัท มุยเน่
รหัสทัวร์ : HB-PVN47-VZ
ชื่อทัวร์ : เวียดนามใต้ ดาลัท มุยเน่
สายการบิน : Vietjet Air
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

ฟานเทียต – มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลำธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว – ดาลัท – นั่งรถราง (Roller Coaster)

น้ำตกดาทันลา – วัดติ๊กกลาม – พระราชวังฤดูร้อน – ตลาดไนท์บาร์ซ่า – ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – บ้านเพี้ยน (Crazy House)

สถานีรถไฟดาลัท – วัดลิงเฟือก – เจ้าแม่กวนอิม – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มเลี้ยงชะมด