โปรแกรมทัวร์
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
รหัสทัวร์ : HB-PVN20-FD
ชื่อทัวร์ : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 3 วัน 2 วัน
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – นั่งเรือกระด้ง – ดานัง – บานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค

สะพานมือ – สะพานมังกร – คาร์ฟดราก้อน – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน