โปรแกรมทัวร์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ จ่างอาน
รหัสทัวร์ : HB-PVN16-TG
ชื่อทัวร์ : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ จ่างอาน
สายการบิน : การบินไทย
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
วันที่เดินทาง

27-30 ธ.ค 62 / 28-31 ธ.ค 62 / 29-1 ม.ค 63 / 30-2 ม.ค 63 / 31-3 ม.ค 63 

รายละเอียดทัวร์

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านพักโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ซาปา  

ตลาดLove Market – หุบเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกซิลเวอร์ – ฟานซีปัน 

ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือจ่างอาน