โปรแกรมทัวร์
KOREA ขี่พายุ ตะลุยหิมะ
รหัสทัวร์ : HB-KOR-ICN46
ชื่อทัวร์ : KOREA ขี่พายุ ตะลุยหิมะ
สายการบิน : การบินไทย
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

PARADISE CITY – ถนนแคฮังนูรี – ดงฮวามาอึล – เมืองยงอิน – สตอเบอรี่ – ลานสกีขนาดใหญ่ – สวนแห่งแสงดาวอูซู

ศูนย์โสม – น้ำมันสนแดง – COSMETIC – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – หอคอย N SEOUL TOWER

ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พลอยอเมทิส – ตลาดทงอิน – พระราชวังชางด็อกกุง 

หมู่บ้านอิกซอนดง – ฮงแด – พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ละลายเงินวอน