โปรแกรมทัวร์
ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงของ
รหัสทัวร์ : HB-LA001_PG
ชื่อทัวร์ : ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงของ
สายการบิน : Bangkok Airways
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
วันที่เดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2561

รายละเอียดทัวร์

หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ตลาดมืด – ตักบาตรข้าวเหนียว – บ้านช่างไห่ – บ้านผานม – ถ้ำติ่ง 

น้ำตกกวงชี – พิธีบายศรีสู่ขวัญ – วัดเชียงทอง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระราชวังเก่า – หอพระบาง