โปรแกรมทัวร์
RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
รหัสทัวร์ : HB-EY-DME01
ชื่อทัวร์ : RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
สายการบิน : Etihad Airways
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 32,999 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนนอารบัต

โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – VDNKH Expo Park