โปรแกรมทัวร์
RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ
รหัสทัวร์ : HB-EK-DME02
ชื่อทัวร์ : RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ
สายการบิน : Emirates
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองมอสโคว์ – สแปร์โร่ฮิลล์ – ล่องเรือแม่น้ำ MOSKVA – เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง

มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล

กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้