โปรแกรมทัวร์
RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปึเตอร์สเบิร์ก
รหัสทัวร์ : HB-KC-VKO05
ชื่อทัวร์ : RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปึเตอร์สเบิร์ก
สายการบิน : AIR ASTANA
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – พระราชวังเครมลิน

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม 

รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

ป้อมปีเตอร์และปอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้