โปรแกรมทัวร์
RUSSIA AURORA HUNTING
รหัสทัวร์ : HB-W5-VKO06
ชื่อทัวร์ : RUSSIA AURORA HUNTING
สายการบิน : Mahan Air
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น

เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – Aurora Hunting – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ – Aurora Hunting

นิวเยรูซาเล็ม – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม