โปรแกรมทัวร์
RUSSIA GOLDEN RING
รหัสทัวร์ : HB-W5-VKO07
ชื่อทัวร์ : RUSSIA GOLDEN RING
สายการบิน : Mahan Air
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดทัวร์

สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – พระราชวังเครมลิน

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – มอสโคว์

โกลเด้นริง – ซาร์กอร์ส – รอสตอฟ – ซุสดาล – ซุสดาลเครมลิน – วิหารสปาโซ เยซฟิมีฟสกี

พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ – เมืองวลาดิเมียร์ – โกลเด้นเกท – วลาดิเมียร์ 

VDNKH EXPO PARK – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ – European Mall