โปรแกรมทัวร์
RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปึเตอร์สเบิร์ก
รหัสทัวร์ : HB-W5-VKO08
ชื่อทัวร์ : RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ ปึเตอร์สเบิร์ก
สายการบิน : Mahan Air
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ

โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล

ห้างกุม – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

ป้อมปีเตอร์และปอล – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้