โปรแกรมทัวร์
RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
รหัสทัวร์ : HB-TK-VKO10
ชื่อทัวร์ : RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สายการบิน : Turkey Airlines
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 44,900 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองมอสโคว์ – สวนโคโลเมนสโกเย – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ – ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก  

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – สถานีรถไฟความเร็วสูง

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์และปอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี้