โปรแกรมทัวร์
RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์
รหัสทัวร์ : HB-WY211
ชื่อทัวร์ : RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์
สายการบิน : Oman Air
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
วันที่เดินทาง

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์
  • เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา
  • ชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
  • ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil′s Cathedral) หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม
  • ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora
  • อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
  • พิเศษ!! ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น