โปรแกรมทัวร์
AURORA MOSCOW MURMANSK SAINT PETERSBURG
รหัสทัวร์ : HB-TG812
ชื่อทัวร์ : AURORA MOSCOW MURMANSK SAINT PETERSBURG
สายการบิน : การบินไทย
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์
  • เยือนเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน และการศึกษา
  • ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
  • ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ วิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil′s Cathedral) หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม
  • ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามและตื่นตาตื่นใจกับการล่าแสงเหนือ Aurora
  • ชม พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช ที่เก็บรวมรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลก
  • ชม พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE)
  • อิสระช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
  • พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด!!!!
  • พิเศษ!! ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น