โปรแกรมทัวร์
PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI
รหัสทัวร์ : HB-PTK08-PS
ชื่อทัวร์ : PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI
สายการบิน : ยูเครน แอร์ไลน์
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

อังการ่า – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance

คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส

ร้านเครื่องหนัง – เมืองอิซเมียร์ – เมืองบูร์ซา – ภูเขาอูราแด๊ก – Uludag Ski Center – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช

ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – วิหารฮาเจียโซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส