โปรแกรมทัวร์
PRO TURKEY EXCLUSIVE ROUTE
รหัสทัวร์ : HB-PTK09-TK
ชื่อทัวร์ : PRO TURKEY EXCLUSIVE ROUTE
สายการบิน : Turkey Airlines
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - พฤษภาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

เมืองอิชเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี – เมืองปามุคคาเล่

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่

บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – นครใต้ดิน – เมืองอิสตันบูล

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ตลาดสไปซ์ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส