โปรแกรมทัวร์
ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน]
รหัสทัวร์ : HB-ZIST17
ชื่อทัวร์ : ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน]
สายการบิน : Turkey Airlines
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
วันที่เดินทาง

สิงหาคม - ตุลาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – เมืองใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม

โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง – เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ

สวนองุ่น – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส

ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม 

วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย

ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ – ถนนคนเดินอิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิน

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย 

สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์