โปรแกรมทัวร์
ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]
รหัสทัวร์ : HB-ZIST19
ชื่อทัวร์ : ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]
สายการบิน : Turkey Airlines
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองใต้ดิน – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่

หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองคอนย่า 

ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส 

เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส 

บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียน เซอุส

โรงละครอะโครโปลิส – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์

ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิน – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาห์เช

สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์