โปรแกรมทัวร์
มหัศจรรย์ ตุรกี
รหัสทัวร์ : HB-IST01-TK
ชื่อทัวร์ : มหัศจรรย์ ตุรกี
สายการบิน : Turkey Airlines
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
วันที่เดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

ชานัคคาเล่ – นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ – ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด – ชมเมืองโบราณทรอย – เมืองอิสเมียร์

โรงงานผลิตเสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – คุชาดาสึ – ปามมุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า 

คัปปาโดเกีย – สถานีคารวาน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดินคาดัค – โรงงานผลิตพรมทอมือ

โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ – ชมการแสดงระบำหน้าท้อง – คัปปาโดเกีย – อังการา – ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม

อิสตันบูล – บลูมอสก์ – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ฮิปโปโดรม – ฮายาโซฟีอา – พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์มาเก็ต