โปรแกรมทัวร์
มหัศจรรย์ ตุรกี
รหัสทัวร์ : HB-IST02-TK
ชื่อทัวร์ : มหัศจรรย์ ตุรกี
สายการบิน : Turkey Airlines
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
วันที่เดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดินไคมัคลึ – ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ

ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ – เมืองคอนย่า – สถานีคาราวาน – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า– เมืองปามุคคาเล   

ปราสาทปุยฝ้าย – โรงงานผลิตเสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองไอวาลิค – ชานักกาเล – ชมเมืองโบราณทรอย

ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน – เมืองอิสตันบูล – บลูมอสก์ – ตลาดแกรนด์บาซาร์ – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส 

ช้อปปิ้งสไปซ์มาเก็ต – ฮายาโซฟีอา – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ฮิปโปโดรม – ชมพระราชวังทอปกาปึ