โปรแกรมทัวร์
ไปซิคะ โอซาก้า OSAKA NARA KYOTO KOBE SAKANO TRAIN
รหัสทัวร์ : HB-JP-JXW32
ชื่อทัวร์ : ไปซิคะ โอซาก้า OSAKA NARA KYOTO KOBE SAKANO TRAIN
สายการบิน : Nokscoot
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท
วันที่เดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – ปราสาทโอซาก้า – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า – ชินเซไก

เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka

สู่ สถานี Kameoka – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ร้าน JTC Duty free – ชินไซบาชิ  

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ**