โปรแกรมทัวร์
เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวสกี]
รหัสทัวร์ : HB-ZICN36
ชื่อทัวร์ : เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวสกี]
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
วันที่เดินทาง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – อูจูการ์เด้น – สกีรีสอร์ท – ลานสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คลองชองกเยชอน

เทศกาลไฟ Seoul Christmas Festival – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค

ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต