โปรแกรมทัวร์
OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ
รหัสทัวร์ : HB-OXJ126
ชื่อทัวร์ : OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

รายละเอียดทัวร์

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน

ช้อปปิ้งจุใจ  ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ

ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว

แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง

พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจ้าเฮอัน

ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ฟรี WIFI ON BUS