โปรแกรมทัวร์
TURKEY BEST VALUE
รหัสทัวร์ : HB-EY-IST04
ชื่อทัวร์ : TURKEY BEST VALUE
สายการบิน : Etihad Airways
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 29,999 บาท
วันที่เดินทาง

มกราคม - พฤษภาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

Blue Mosque – วิหารฮาเจียโซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่

นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี

ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค

เครื่องประดับ –  เมืองอังการ่า – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์มาเกต