โปรแกรมทัวร์
RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
รหัสทัวร์ : HB-W5-VKO01
ชื่อทัวร์ : RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส
สายการบิน : Mahan Air
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 27,999 บาท
วันที่เดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 

เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ – พระราชวังเครมลิน

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม