โปรแกรมทัวร์
มหัศจรรย์...TURKEY บินในประเทศ
รหัสทัวร์ : HB-BT-IST02
ชื่อทัวร์ : มหัศจรรย์...TURKEY บินในประเทศ
สายการบิน : Turkey Airlines
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท
วันที่เดินทาง

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดินไคมัคลึ – ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ – เมืองคอนย่า 

ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ – สถานีคาราวาน – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย

โรงงานผลิตเสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองไอวาลิค – ชานักกาเล – ชมเมืองโบราณทรอย – ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน

เมืองอิสตันบูล – บลูมอสก์ – ตลาดแกรนด์บาซาร์ – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส – ชอปปิ้งสไปซ์มาเก็ต

ฮายาโซฟีอา – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ฮิปโปโดรม – ชมพระราชวังทอปกาปึ