โปรแกรมทัวร์
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม ซุปตาร์... ผู้ชนะสิบทิศ
รหัสทัวร์ : HB-FD03
ชื่อทัวร์ : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม ซุปตาร์... ผู้ชนะสิบทิศ
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
วันที่เดินทาง

มกราคม - เมษายน 2562

รายละเอียดทัวร์

วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ – นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ – พระธาตุอินทร์แขวน

เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เมืองย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก็อต

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ย่างกุ้ง – สิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ