โปรแกรมทัวร์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ ซุปตาร์ น่าหม่ำ
รหัสทัวร์ : HB-VN03
ชื่อทัวร์ : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ ซุปตาร์ น่าหม่ำ
สายการบิน : Vietnam Airline
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
วันที่เดินทาง

ธันวาคม - มีนาคม 2562

รายละเอียดทัวร์

เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – เมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดไนท์มาร์เก็ตซาปา

นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – กรุงฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์

ถนน36สายเก่า – เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน – เมืองนิงห์บิงห์ – นั่งเรือชมฮาลองบก