โปรแกรมทัวร์
เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (ซุปตาร์... บานาฮิลล์สงกรานต์ )
รหัสทัวร์ : HB-DD03
ชื่อทัวร์ : เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (ซุปตาร์... บานาฮิลล์สงกรานต์ )
สายการบิน : Nok Air
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 19,888 บาท
วันที่เดินทาง

12-17 / 13-18 เมษายน 2562

รายละเอียดทัวร์

ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าลอยฟ้า – บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park – สวนดอกไม้

สะพานโกเด้นบริดจ์ – เมืองเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม – แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น – วัดเทียนมู่

พระราชวังไดโน้ย – สินค้าOTOP – เมืองลังโก – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ – โบสถ์ลูกไก่ – ตลาดฮาน – ช้อปปิ้ง Vincom Center