โปรแกรมทัวร์
CHERRY BLOSSOM IN KOREA
รหัสทัวร์ : HB-KOR-LJ11
ชื่อทัวร์ : CHERRY BLOSSOM IN KOREA
สายการบิน : Jin Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
วันที่เดินทาง

มีนาคม - เมษายน 2562

รายละเอียดทัวร์

ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song)

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา

ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี 

ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ )

ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet

ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น

ชมความงามของพระราชวังเคียงบกกุง

โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก

ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )

หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) 

แถมฟรี !! พาชมซากุระ ณ ถนนยออิโด